^Back To Top
 • 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2017-2020) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2017-2020) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2017-2020) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2017-2020) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Kalendarz 2017/18

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017 / 2018

 

04.09. 2017 r. – godz. 11.00 -  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017 / 2018

                        - godz. 9.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów

                          w kościele NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku

                        - godz. 9.00 – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego

04.09.2017 r. – godz. 12.00 spotkanie dyrekcji szkoły z uczniami klas trzecich

12.09.2017 r. - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych 

                         z Rodzicami – godz. 16.00

12.09.2017 r. - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich

                         z Rodzicami –  godz. 16.30

15.09.2017 r. – udział w XXIV edycji  akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017” 

22.09.2017 r. – 18 edycja konkursu „ Herbertiada 2017” Kołobrzeg

26.09.2017 r. – zebrania wychowawców klas drugich z Rodzicami, godz. 16.00

28.09.2017 r. –  Gdański Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2017

19-21.10.2017 r. – XIX Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół w Warszawie

13.10.2017 r. – godz. 11.00 -  uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

                          ślubowanie klas pierwszych. 

24.10.2017 r. -  Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie ogólne w godz.16.00-18.00

                       - godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

26.10.2017 r. –  Dzień Patrona, uroczystość szkolna godz.10.30 

26.10.2017 r. – Spotkanie z „Panem Cogito” lub „Zaduszki poetyckie” godz. 16.00 

28.10.2017 r. Połowinki 

10.11.2017 r.  – uroczystość szkolna z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

                         – godzina 11.30

21-24.11. 2017 r. – próbny egzamin maturalny z OPERONEM

28.11.2017 r. - Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie poświęcone informacji             

                          o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja               

                          o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za 

                          pierwszy semestr 

                       – obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 16.00 – 16.30

                       – spotkanie ogólne - godzina 16.30 – 18.00.

21.12.2017 r. – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr roku szkolnego 

                         2017/2018. 

22.12.2017 r. – Wigilie klasowe i wigilia szkolna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23 - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna.

09-11.01. 2018 r. – próbny egzamin maturalny z Nową Erą

09.01.2018 r. – godz.16.00 zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze

                        - godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

13.01.2018 r.– Studniówka

25.01.2018 r. – Apel podsumowujący pracę w I semestrze r. szk. 2017/2018 godz. 10.30.

29.01 - 11.02.2018 r. – ferie zimowe

28.02.2018 r. – Pamięci Żołnierzy Wyklętych – apel, godz.10.30

20.03.2018 r. – Dzień Języków Obcych oraz „Aerobic dla każdego”, godz. 12.00

22-23.03.2018 r. – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

27.03.2018 r. – Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne godz. 16.00- 18.00                            

                        (w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych                   

                         ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu             

                        do egzaminu maturalnego).

29.03 - 03.04.2018 r.– wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2018 r. – IV Powiatowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej 

13.04.2018 r. – ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach trzecich

23.04.2018 r. – Dzień Otwarty Szkoły dla Gimnazjalistów 

26.04.2018 r. – spotkanie ogólne uczniów klas trzecich z dyrektorem szkoły - godz.10.00.

27.04.2018 r. -  uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły - godz.13.00.

30.04.2018 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05.2018 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.05.2018 r. – początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej - część 

pisemna i ustna (szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie podany w późniejszym terminie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego)

04.05.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

                          Egzamin maturalny z języka polskiego - p. podstawowy.

07.05.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

                          Egzamin maturalny z matematyki - p. podstawowy.

08.05.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

                          Egzamin maturalny z języka angielskiego - p. podstawowy i rozszerzony.                                

22.05.2018 r. - Dzień Otwarty Szkoły- spotkanie poświęcone informacji              

                          o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja                    

                          o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi            

                          za drugi semestr w klasach I i II :

                          - obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 16.00 – 16.30

                          - spotkanie ogólne – godzina 16.30 – 18.00.

30.05.2018 r. – Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu – godz.10.30. 

01.06.2018 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych.

08.06.2018 r. - ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II. 

18-21.06. 2018 r. – sprawdziany trwałości wiedzy dla uczniów klas I i II. 

                         Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

22.06.2018 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018:

                        - o godzina 9.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów

                          w Kościele NMP w Słupsku.

 

                       -  godzina 10.00 -  rozdanie świadectw

 

Copyright © 2013. V LO w Słupsku Rights Reserved.