^Back To Top
 • 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2017-2020) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2017-2020) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2017-2020) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2017-2020) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Dni otwarte szkoły

Wyznacza się następujące stałe terminy Dni Otwartych Szkoły i innych obowiązkowych spotkań z Rodzicami oraz ich stałą godzinę 16.00 – 18.00:

1) 12. 09. 2017 r. -  Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych z Rodzicami  

                               godzina 16.00.

2) 12. 09. 2017 r. - Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich (maturalnych)              

                               z Rodzicami –  godzina 16.30.

3) 26 .09.2017 r.  – Spotkanie wychowawców klas drugich z Rodzicami – godz.16.00

3) 24. 10. 2017 r. - Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie ogólne – godzina 16.00 – 18.00.

                            - godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

 

4) 28. 11. 2017 r. - Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie poświęcone informacji o wynikach 

                               nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach 

                               ocenami niedostatecznymi za semestr pierwszy. 

                              – obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 16.00 – 16.30.

                              – spotkanie ogólne - godzina 16.30 – 18.00. 

5) 09.01. 2018 r. - obowiązkowe zebrania klasowe podsumowujące I semestr roku 

                               szkolnego 2017/ 2018 – godzina 16.00-18.00.

                            - godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

 

6) 27. 03. 2018 r. - Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne, w klasach programowo 

                               najwyższych, informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych                   

                               za II semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego

                               –  godzina 16.00 – 18.00.

7) 22. 05. 2018 r. - Dzień Otwarty Szkoły spotkanie poświęcone informacji o wynikach 

                               nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach 

                               ocenami niedostatecznymi za drugi semestr w klasach I i II 

                               - obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 16.00 – 16.30

 

                               - spotkanie ogólne – godzina 16.30 – 18.00

 

Copyright © 2013. V LO w Słupsku Rights Reserved.