^Back To Top
 • 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2018-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2018-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2018-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2018-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Home

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014 / 2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014 / 2015

 

 

 

01.09. 2014 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015 :

 

- o godzinie 8.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów

 

w kościele NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku

 

- o godzinie 9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015, sala gimnastyczna, ul. Deotymy 15a

 

04-05.09.2014 r. – Gdański Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2014

 

16.09.2014 r. - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych

 

z Rodzicami – godzina 16.00

 

16.09.2014 r. - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich

 

z Rodzicami – godzina 16.30

 

18-20.09.2014 r. – XVI Zjazd Herbertowskich Szkół w Siemianowicach Śląskich

 

19.09.2014 r. – udział w XXI Edycji Akcji „Sprzątanie Świata” – POLSKA 2014

 

29.09.2014 r. – Jubileusz XX lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w

 

w Słupsku.

 

14.10.2014 r. - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej –

 

połączona ze ślubowaniem klas pierwszych – godzina 9.30.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

22.10.2014 r. - Dzień Papieski

 

28.10.2014 r. - Dzień Otwartej Szkoły spotkanie ogólne,

 

godzina 16.00 18.00.

 

07.11. 2014 r. Połowinki

 

07.11.2014 r. Uroczystość szkolna z okazji Rocznicy Odzyskania

 

Niepodległości – godzina 12.30.

 

10.11.2014 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Listopad 2014 r. – próbny egzamin maturalny z OPERONEM

 

25.11.2014 r. - Dzień Otwartej Szkoły spotkanie poświęcone informacji

 

o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja

 

o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za

 

pierwszy semestr

 

obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 16.00 – 16.30

 

spotkanie ogólne - godzina 16.30 – 18.00.

 

19.12.2014 r. – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr roku szkolnego

 

2014 / 2015. Wigilia szkolna.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

22.12.2014 r. - 01.01.2015 r. - zimowa przerwa świąteczna.

 

02.01.2015 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

05.01.2015 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

13.01.2015 r. – obowiązkowe zebrania klasowe podsumowujące

 

I półrocze roku szkolnego 2014 / 2015.

 

31.01.2015 r.– Studniówka

 

02.02. - 15.02.2015 r. – ferie zimowe

 

01.02. – 06.02.2015 r. – obóz narciarski Szklarska Poręba 2015 dla uczniów

 

naszej szko

 

marzec2015 r. Dzień Otwartej Szkoły dla Gimnazjalistów.

 

24.03.2015 r. – Dzień Otwartej Szkoły - spotkanie ogólne godz. 16.00- 18.00

 

(w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych

 

ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu

 

do egzaminu maturalnego).

 

02.04. - 07.04.2015 r.– wiosenna przerwa świąteczna

 

16.04.2015 r. – koniec wystawiania ocen rocznych w klasach

 

programowo najwyższych (klasy III).

 

17.04.2015 r. – Dzień Patrona - „Zbigniewa Herberta-świat piękny i różny”-

 

uroczystość szkolna godz.12.30

 

20.04.2015 r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej-klasyfikacja klas III, godz.16.00

 

24.04.2015 r. – spotkanie ogólne uczniów klas trzecich z dyrektorem szkoły - godz.10.00.

 

24.04.2015 r.- uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły - godz.13.00.

 

04.05.2015 r. – początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej - część

 

pisemna i ustna (szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie podany w późniejszym terminie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, po ustaleniu przez dyrektora CKE )

 

04.05.2015 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

 

Egzamin maturalny z języka polskiego - p. podstawowy.

 

05.05.2015 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

 

Egzamin maturalny z matematyki - p. podstawowy.

 

06.05.2015 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

 

Egzamin maturalny z języka angielskiego - p. podstawowy i rozszerzony.

 

01.06.2015 r. – Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu – godz.12.30.

 

02.06.2015 r. - Dzień Otwartej Szkoły- spotkanie poświęcone informacji

 

o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja

 

o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

 

za drugi semestr w klasach I i II :

 

- obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 16.00 – 16.30

 

- spotkanie ogólne – godzina 16.30 – 18.00.

 

05.06.2015 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

17.06.2015 r. - ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II.

 

22.06 – 25.06. 2015 r. – sprawdziany trwałości wiedzy dla uczniów klas I i II.

 

26.06.2015 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015:

 

- o godzinie 9.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów

 

w Kościele NMP w Słupsku.

 

- godzina 10.00 - rozdanie świadectw

Copyright © 2013. V LO w Słupsku Rights Reserved.