^Back To Top
 • 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2018-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2018-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2018-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2018-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Home

Kongres Kultury

 

Po raz pierwszy w historii odbył się w Słupsku Regionalny Kongres Kultury, którego tematem przewodnim była koncepcja ekologii kultury według prof. Johna Holdena. Wydarzenie miało miejsce 2 października w nowoczesnym budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Jako uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im.Zbigniewa Herberta mieliśmy okazję uczestniczyć w tym interesującym i bogatym pod względem programu wydarzeniu.
Po wstępnych powitaniach i przemowach głównych pomysłodawców, organizatorów oraz gości wysłuchaliśmy wprowadzającej prezentacji Anny Świętochowskiej – dyrektor Wydziału Kultury słupskiego ratusza. Zwróciła ona uwagę na środki publiczne, tak ważne w rozwoju kultury, w ciekawy sposób przedstawiła charakterystykę jej interesariuszy oraz podzieliła się z nami wynikami swoich badań.
Jednak główną atrakcją była obecność znanego i szanowanego w środowisku brytyjskiego badacza kultury związanego z londyńskim City Uniwersity profesora J. Holdena. Przybliżył on uczestnikom swoją teorię dotyczącą koncepcji kultury jako ekosystemu oraz procesów w niej zachodzących. W szczegółowym wykładzie zawarł on informacje, które pozwoliły nam zrozumieć tajniki przemian zachodzących bezustannie wokół nas. Na sali można było zobaczyć wielu studentów oraz uczniów, chcących zgłębić ten ważny temat.
Po dużej dawce wiadomości skłaniających do refleksji, każdy z uczestników miał szansę osobiście zadać profesorowi pytanie, a także wyrazić swoje własne przemyślenia i opinie. Także prezydent miasta wykazał duże zainteresowanie inspiracjami do polepszenia gospodarki kulturalnej. Nawiązywał bezpośredni kontakt z publicznością, pytając zarówno młodzież, jak i starszych przedstawicieli słupskiej społeczności o ich pomysły. Udowodnił, że dąży do rozwoju warunków funkcjonowania tej sfery życia.
Dzięki obecności na kongresie i dyskusji o kulturze oraz jej funkcjach zyskaliśmy przede wszystkim świadomość o swojej roli w jej tworzeniu oraz pomoc w zdefiniowaniu naszych potrzeb w jej zakresie. To doświadczenie wzbogaciło nas nie tylko w wiedzę o aktualnych problemach, które dotyczą każdego, ale również o sposobach ich rozwiązywania. Świetnym podsumowaniem całego dnia były słowa pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która powiedziała, że każdy z nas jest człowiekiem kultury i powinien być tego świadomym.

 

Marta Maziarz

 

Copyright © 2013. V LO w Słupsku Rights Reserved.