^Back To Top
 • 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2018-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2018-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2018-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2018-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Home

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Pani dyrektor Wioleta Kurtiak podziękowała uczniom za całoroczny wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności oraz nauczycielom za skuteczne motywowanie do pracy. Wręczono świadectwa z wyróżnieniem oraz podziękowania i dyplomy uznania. Na uroczystości był obecny Radny Rady Miejskiej w Słupsku, członek Komisji Oświaty Kultury i Sportu, pan Robert Danielkiewicz, który w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Odra Niemen złożył podziękowanie za udział V LO w projekcie Rodacy Bohaterom. Paczka dla Kombatanta na Kresach. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z V LO.

 

Copyright © 2013. V LO w Słupsku Rights Reserved.