^Back To Top
 • 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2018-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2018-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2018-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2018-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Home

Rondo im. Inki – Danuty Siedzikówny

2 czerwca w południe, w obecności Macieja Pawełka – kuzyna Danuty Siedzikówny oraz Piotra Müllera - wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, uroczyście otwarto Rondo im. Inki – Danuty Siedzikówny. Uroczystość prowadziła pani wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, a uczniowie naszej szkoły uczcili pamięć Inki montażem słowno – muzycznym. Paulina Łaga, Natalia Adamkiewicz i Ringo Todorovič zaśpiewali hymn V Brygady Wileńskiej oraz piosenki poświęcone Żołnierzom Wyklętym, Hania Dobkowska, Oliwia Bielska i Kinga Lemek zaprezentowały wiersze poświęcone Ince. Po otwarciu ronda przez gości honorowych i poświęceniu przez ks. Czesława Kaliszana Paulina i Natalia zostały poproszone o powtórzenie hymnu V Brygady.

O wydarzeniu można przeczytać:

http://www.gp24.pl/wiadomosci/slupsk/a/w-slupsku-oficjalnie-otwarto-rondo-im-danuty-siedzikowny-inki-wideo,13226127/

Copyright © 2013. V LO w Słupsku Rights Reserved.