^Back To Top
 • 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2018-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2018-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2018-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2018-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Home

Spotkanie z Panią Jolantą Nitkowską - Węglarz

Dnia 17 października 2017 roku w progach V LO gościliśmy panią Jolantę Nitkowską – Węglarz. Pisarka znana jest    m.in. z publikacji  „Baśni regionu słupskiego” i „Tajemniczego Pomorza”. Spotkanie z uczniami klasy I b i III b dotyczyło ostatniej z wymienionych pozycji. Pani Nitkowska – Węglarz zaprezentowała nieznana nam historię związaną z budynkiem naszej szkoły.
W ostatniej fazie II wojny światowej Niemcy dokonali ewakuacji ludności z terenów  Prus Wschodnich i republik nadbałtyckich. Proces ten dotyczył ok. 1,5 mln ludzi. W Słupsku i okolicy zorganizowano kilka obozów, do których trafiali mężczyźni. Był także jeden, gdzie kierowano kobiety z dziećmi. Znajdował się on w naszej szkole W  budynku od 1895r. mieściła się  szkoła elementarna. Wojenne losy budynku nie  były przez długi czas  – Niemcy starannie zatarli ślady.
Spotkanie było dla nas niezwykłym przeżyciem. Dziękujemy pani Jolancie Nitkowskiej – Węglarz, że przybliżyła nam historię, której nie znaliśmy.

Opiekę nauczycielską sprawowały panie: Jolanta Jedlińska oraz Małgorzata Kowalczyk.

Copyright © 2013. V LO w Słupsku Rights Reserved.